Het initiatief voor het oprichten van de Latijnse School is ingediend in het kader van het project Onze Nieuwe School van de gemeente Amsterdam en is daarbij tot en met de finale intensief gesteund.

De initiatiefnemers van de Latijnse School zijn:

  • Aviva Boissevain: studeerde Klassieke Talen en Theologie aan de Universiteit van Amsterdam en Carillon aan het Utrechts Conservatorium. Als voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Paleografie ontvangt zij vaak verzoeken voor het transcriberen en vertalen van bronnen die ontoegankelijk zijn geworden voor hedendaagse wetenschappers vanwege taal- en leesbarri√®res.
  • Steven Leefers: studeerde Klassieke Talen, Geschiedenis en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Hij is werkzaam als docent bij de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia en als Programmeur voor de Stichting Nieuw Israelietisch Weekblad.

Het initiatief wordt ondersteund door de volgende organisaties:

  • Addisco Onderwijs: deze organisatie is gespecialiseerd in het leren van Latijn en Grieks volgens interactieve methodes, vanuit de visie dat het actief leren gebruiken (spreken en schrijven) van Latijn en Grieks een uiterst nuttig en natuurlijk middel is om teksten in die talen beter en sneller te leren lezen. Zie:¬†addisco.nl
  • Het Genootschap voor Paleografie: deze vereniging heeft als belangrijkste doel het behouden en doorgeven van de kennis der paleografie van Latijnse en Nederlandse teksten. Paleografie is de wetenschap van de ontwikkeling van het schrift en de vaardigheid in het lezen hiervan. Zie: paleografen.nl