De Latijnse School heeft evenveel lesuren als iedere reguliere basisschool. Haar programma zal binnen dit aantal lesuren worden aangeboden.

Dagindeling:

8.30 – 11.45 OCHTEND (op woensdag: tot 12.00 uur)
11.45 – 13.00 MIDDAGPAUZE  
13.00 – 15.15 MIDDAG (op woensdag: vrij)