De 21ste-eeuwse vaardigheden (Platform Onderwijs 2032) krijgen in het onderwijsprogramma van de Latijnse School ruime aandacht.

Programmeren wordt vanaf groep 6 vakoverstijgend aangeboden. In groep 1 t/m 5 vindt het ontwikkelen van digitale geletterdheid spelenderwijs plaats.

Op het gebied van cognitieve kennis, persoonlijke ontwikkeling en burgerschap koppelt de Latijnse School de 21ste-eeuwse vaardigheden aan de 1e-eeuwse technieken.

Dit doet zij als volgt:

21ste-eeuwse vaardigheden Onderwijsaanbod Latijnse School
Creativiteit Techniek, taal, muziek
Kritisch denken Filosofie, logisch redeneren
Probleemoplossend denken Rekenen, programmeren, techniek
Communiceren Taal, spreekvaardigheid, vreemde talen en culturen
Digitale geletterdheid Programmeren, rekenen
Sociale/culturele vaardigheden Bewegingsonderwijs, filosofie (ethiek), vreemde talen en culturen
Zelfregulering Muziek- en bewegingsonderwijs, filosofie (ethiek)