De Latijnse taal en cultuur was eeuwenlang de invloedrijkste taal ter wereld. Die invloed is nog sterk aanwezig in de talen die wij spreken en in onze samenleving (op het gebied van de rechtspraak, natuurwetenschappen, medische wetenschappen en de cultuur).

Met elementaire kennis van het Latijn is een leerling sneller in staat andere moderne vreemde talen te leren en gemakkelijker: niet alleen Spaans en Frans, ook Engels en Nederlands. De Latijnse School wil haar leerlingen hier graag bij helpen door deze basis al op jonge leeftijd te leggen.