Historisch gezien vindt de klassieke vorming haar wortels in de Griekse en Romeinse cultuur en wijsbegeerte. Via het christendom (in samenspel met jodendom en islam), de renaissance, het humanisme, het classicisme en de revolutionaire en anti-revolutionaire bewegingen doordrenken de klassieke vraagstukken en de antwoorden die in verschillende tijdperken daarop gegeven zijn onze hedendaagse staat kundige en maatschappelijke cultuur. Kennis van
het historisch perspectief verdiept het begrip van de eigen culturele en sociale omgeving waarin wij leven.